Överskrid gränsen - oändligt antal DALI-enheter i bussen

Hitta produkt

Överskrid gränsen - oänligt antal DALI-enheter i bussen

DET ÄR LÄTT ATT KRINGGÅ BEGRÄNSNINGEN PÅ 64 DALI-ENHETER I BUSSEN. DETTA KAN GENOMFÖRAS MED EN FRISTÅENDE LÖSNING, DÄR DU VIA EN DALI-LÄNKMODUL KOPPLAR IHOP ETT OÄNDLIGT ANTAL DALI-SEGMENT.
 

Enligt DALI-protokollen kan högst 64 DALI-enheter installeras i en enkel DALI-buss. Detta är vanligtvis tillräckligt för de flesta DALI-installationslösningar.

Begränsningen kan dock vara ett problem vid installation av stora ljusanläggningar i idrottshallar, industrilokaler och liknande. Armaturerna är vid denna typ av installation ofta utrustade med 2 DALI-spolar, vilket innebär att varje armatur i själva verket utgör 2 DALI-enheter i bussen. På grund av detta kan antalet DALI-enheter bli fler än 64 stycken, när fler än 32 armaturer ingår i installationen.

En DALI-länkmodul från Niko-Servodan gör det enkelt att kringgå begränsningen på 64 DALI-enheter. Det görs genom att dela upp installationen i nödvändigt antal DALI-segment, där varje segment består av max. 64 DALI-enheter. Därefter kopplas DALI-segmenten till DALI-länkmodulen, som har en inbyggd repeaterfunktion. DALI-länkmodulen överför alla DALI-kommandon till de anslutna DALI-segmenten. På så sätt kan i princip ett oändligt antal DALI-enheter anslutas till en och samma installation. Varje DALI-segment måste ha en egen DALI-strömförsörjning.

DALI-länkmodulen kan användas som en repeater för DALI-installationer oavsett leverantör. Det är en enkel fristående lösning som inte kräver ytterligare programmering.

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET