Produktreklamation (RMA)

Hitta produkt

Privatpersoner kan inte returnera defekta produkter direkt till Niko-Servodan, men hänvisas till att kontakta er Elinstallatör där köpet är gjort. Elinstallatörer ska som utgångspunkt reklamera och returnera produkter till den grossist där köpet är gjort. För att reklamera en defekt produkt från Niko-Servodan, vänligen fyll i nedanstående formulär och tryck på SÄND. Efter att ha skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse via e-post innehållandes en Excell-fil med den samlade informationen du lämnat in. Excellfilen innehåller också ett så kallat RMA nummer (Return Material Authorization). Produkterna ombedes därefter att returneras – märkta med RMA-nr. -till: Niko-Servodan A/S. Stenager 5. DK-6400 Sønderborg. Danmark. Returvaror kan EJ skickas ofrankerat. Vid dessa tillfällen kommer godset ej att mottagas.

Excellfilen innehåller också ett så kallat RMA nummer (Return Material Authorization). Produkterna ombedes därefter att returneras – märkta med RMA-nr. -till: Niko-Servodan A/S. Stenager 5. DK-6400 Sønderborg. Danmark. Returvaror kan EJ skickas ofrankerat. Vid dessa tillfällen kommer godset ej att mottagas.

Detta RMA nummer ska användas i all kommande korrespondens gällande den defekta produkten och märkas på all frakt rörande ärendet till och från Niko-Servodan.

Om du har några som helst frågor vänligen kontakta oss via mail på reklamation@niko.dk eller via telefon +45 74 42 47 26.

Företag

Kontaktperson

Rekvisitionsnummer

E-post

Land

Tel


Returnerade produkter

Niko-Servodan Type no. Tillverkningskod Antal Kommentar/ Beskrivning av produktens defekt

Reklamationsgaranti för produkter

Produkten täcks av garanti
Produkten täcks ej av garanti

Så här hittar du tillverkningskoden

C0 = år 2010 C1 = 2011 C2 = 2012 C3 = 2013

Exempel

C209585 -> = År 2012 Vecka 09 585x = ID kod
13322 -> = År 2013 Vecka 32 2 = ID kod


Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET