Är din utomhussensor förberedd för LED-belysning?

Hitta produkt

Är din utomhussensor förberedd för LED-belysning?

LED-ljuskällor kan ge hög inkopplingsström. Därför bör man se till att reläet i utomhussensorn klarar belastningen. Ett högeffektsrelä med wolframbeläggning säkrar sensorns livslängd.

Idag är LED-ljuskällor mer regel än undantag när det handlar om utomhusbelysning. Man måste dock tänka på att LED-ljuskällor kan ge en mycket hög inkopplingsström, trots den låga energiförbrukningen.

”Hög inkopplingsström ställer stora krav på reläet i sensorn”, säger Klaus Erler, utvecklingsingenjör hos Servodan. ”LED-ljuskällor kan ha en inkopplingsström som är upp till 60 gånger högre än sin egen effektförbrukning. Vid en effektförbrukning på exempelvis 10 watt kan inkopplingsströmmen därför vara 600 watt.”

 

Högeffektsrelä med wolfram säkrar sensorns livslängd

Det är kontaktblecket i relät som belastas vid hög inkopplingsström, och därför har kontaktbleckets kvalitet betydelse för sensorns livslängd.

”Vi har valt att endast använda reläer med dubbla kontaktbleck i våra sensorer”, berättar Klaus Erler. ”Högeffektsrelät har två kontaktbleck. En kontaktpunkt är belagd med wolfram som har mycket hög smältpunkt. Denna kontaktpunkt är en så kallad ”pre-contact” som har förmågan att ta emot hög inkopplingsström från exempelvis LED. Därefter aktiveras den andra kontaktpunkten som är belagd med silvertennoxid och har bättre ledningsförmåga.”

Sensorer som hamnar i det billiga segmentet har vanligtvis reläer med endast ett inbyggt kontaktbleck. Denna kontakt är ofta belagd med silvertennoxid som har en låg smältpunkt. Den höga inkopplingsströmmen från LED-belysningen sliter därför på beläggningen. Rent fysiskt bränns beläggningen helt enkelt bort och sensorns livslängd förkortas avsevärt.


Det är därför viktigt att se till att sensorn kan hantera den höga belastningen från LED-ljuskällan, så att fördelen med en ljuskällor som har låg energiförbrukning inte åsidosätts av en defekt sensor.

 

Se Servodans produktprogram av utomhussensorer.

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET