DALI 2 – en klar fördel for installatören

Hitta produkt

DALI 2 - en klar fördel for installatören

Nu kommer även kontrollsidan standardiseras via DALI-protokollet. På så sätt får installatören full frihet att kombinera alla typer av DALI-komponenter, oavsett fabrikat.
 

I den första versionen av DALI-protokollet låg fokus endast på standardisering av drivdon till armaturer, även kallat Control Gear. Målet var att all utrustning med DALI-spolar, oavsett fabrikat, skulle kunna kommunicera med varandra.

Nu arbetar den tyska organisationen ZVEI, som ligger bakom DALI, med en utökning av DALI-protokollet, det så kallade DALI 2-protokollet.

– Med DALI 2 utökas protokollet till att även omfatta Control Devices, säger Henrik Norén, Portfolio Manager på Servodan. Det innebär att man nu även standardiserar DALI-komponenter såsom potentiometrar, tryckknappsmoduler, digitala inputmoduler samt ljus- och närvarosensorer, bara för att nämna några av alla de komponenter som ingår.

Henrik Norén ansvarar för Servodans omfattande DALI-program och följer därför utvecklingen noga. Han tillägger: – Förutom den mycket viktiga integreringen av Control Devices skapar DALI 2 även helt nya möjligheter på Control Gear-sidan, exempelvis standarder för LED-driftdon, färgstyrning, ljusdämpare, relämoduler samt brand- och nödbelysning. Dessa nyheter kommer vara en klar fördel vid framtida projektering av belysningsanläggningar.


Valfrihet - en klar fördel för installatören

Med DALI 2 får installatören möjlighet att kombinera både Control Gear och Control Device, oavsett fabrikat, under förutsättning att utrustningen är kompatibel med DALI-protokollet. Detta ger installatören stor frihet och flera möjligheter att skapa den optimala installationslösningen för varje enskilt projekt.

DALI 2 kommer att vara bakåtkompatibel så att man även fortsättningsvis kommer att kunna använda utrustning som är kompatibel med det ursprungliga DALI-protokollet.

Det slutliga DALI 2-protokollet är fortfarande under utarbetande och Servodan bevakar utvecklingen. – De grundläggande standarderna för både Control Gear och Control Device presenterades i november 2014. Vi följer utvecklingen noga i avvaktan på att den fullständiga integreringen av Control Device ska lanseras, berättar Henrik Norén.

  Kilde: www.dali-ag.org 

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET