Enkel installation i BMS-system

Hitta produkt

Enkel installation av belysningsstyrning i BMS-system


Ny BMS-sensor gör det enkelt att installera belysningsstyrning i BMS-system. Inkopplingen av sensorn är enkel och med inbyggt PIR- och installationstest säkerställs att installatören överlåter en korrekt installation till BMS-leverantören.
 

Belysningsstyrning i BMS-system ställer särskilda krav i jämförelse med fristående lösningar. Det gäller inte minst under installationsprocessen där samspelet mellan installatör och BMS-leverantör är viktigt. Därför har Servodan nu utvecklat en dedikerad DALI BMS-sensor.

”För att förenkla installationen har vi utvecklat en sensor uteslutande för BMS-system” säger Henrik Norén, portföljförvaltare hos Servodan. ”Sensorn fabrikskonfigureras som systemsensor. Den är därför redo för installation vid leverans utan att först behöva konfigureras.”

BMS-sensorn är enkel att installera då den endast ska anslutas till DALI-bussen. Det gör att man slipper installera en separat kabel till sensorn. Sensorn tilldelas en unik adress vilket gör det möjligt att kommunicera specifikt med den. BMS-systemet kan alltså känna av aktuell lux-nivå och PIR-status.

24 meters detekteringsområde

Med en detektering på 20-24 m har sensorn en täckning som är upp till fyra gånger större än motsvarande BMS-sensor. Detta reducerar antalet sensorer och förenklar naturligtvis även installationen.

”För att säkerställa en felfri installation av sensorn finns möjlighet för PIR- och installationstest. Installatören testar installationen med hjälp av fjärrkontroll helt utan inblandning av BMS-leverantören”, säger Henrik Norén. ”Det enda som krävs är att DALI-bussen får ström. Installatören och BMS-leverantören kan därför arbeta oberoende av varandra vilket ger flexibilitet i installationsfasen samtidigt som fel kan elimineras”.

Lins och PIR-teknik är som i övriga sensorer från Servodan. Därför ges även möjlighet att skapa segmenterad känslighet i upp till tre sektorer och i 120°. På det viset kan man reducera känsligheten i sektorer där påverkan från exempelvis ventilationskanaler kan förorsaka feltändning av belysningen. Installatören utför denna konfigurering via fjärrkontroll innan överlåtelse. PC-programvara behövs därmed inte och BMS-leverantören behöver inte involveras.

Den nya DALI BMS-sensorn levereras både som infälld (Typ 41-740) eller för utanpåliggande montering (Typ 41-741).

 

Se broschyren för den nya BMS-sensorn!

 

BMS-sensor ansluts direkt till DALI-bussen. Sensorn tilldelas, liksom övriga enheter (A0, A1, A2, A3 osv.), en unik adress. Det gör det möjligt att kommunicera specifikt med sensorn.

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET