Har du svårt att reglera LED-belysning?

Hitta produkt

Har du svårt att reglera LED-belysning?

Det går faktiskt att slippa ojämnt och flimrande ljus vid reglering av LED-belysning. Det gäller bara att armaturens driftdon har rätt parametrar inställda. DALI-sensorerna i 750-serien anger automatiskt parametrarna under initialiseringen, vilket garanterar en jämn och steglös reglering av LED-belysningen.


LED är en mycket snabb ljuskälla och därför resulterar steglös reglering av LED-belysning ofta i ett oroligt och flimrande ljussken. Det har tidigare inte varit några problem, eftersom t.ex. lysrör är en långsammare ljuskälla. Därför uppfattas den steglösa regleringen av lysrörsljus som lugn och jämn av ögat.


”I takt med att traditionell lysrörsbelysning har ersatts av LED har denna problematik blivit högst aktuell”, säger Henrik Norén, portfolio manager på Servodan. ”Men lösningen är faktiskt enkel. Det gäller att ställa in rätt parametrar i armaturens driftdon”, berättar han. ”De brukar nämligen inte ställas in på fabriken. Det är viktigt att ha det i åtanke när man skapar den optimala installationslösningen.”

En av fördelarna med DALI-standarden är att man med den kan ställa in en rad parametrar i armaturens driftdon. Här är det fråga om att ställa in parametrarna för dimningstid och dimningshastighet för att garantera en jämn och smidig reglering av belysningen.

”Vi vill gärna underlätta för installatören”, fortsätter Henrik Norén. ”Därför ställer våra nya DALI-sensorer automatiskt in de relevanta parametrarna i armaturernas driftdon. Det sker under initialiseringen, då sensorn automatiskt tilldelar de enskilda armaturernas adresser. På det sättet garanterar vi att den steglösa regleringen uppfattas jämn av ögat – även med LED-belysning.”


Funktionen är inbyggd i alla nya DALI-sensorer i 750-serien från Servodan.

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET