Uppdaterad DALI-sensor sätter en ny standard

Hitta produkt

Uppdaterad DALI-sensor sätter en ny standard

De populära DALI-sensorerna i 750-serien har fått flera nya funktioner som underlättar installation, underhåll och ökar användarkomforten. Med de nya funktionerna som autokonfiguration, multizon och scenarier införs nya begrepp som understryker att DALI-sensorerna från Servodan är de mest mångsidiga sensorerna på marknaden.


AUTOKONFIGURATION
– gör att det går snabbt och enkelt att byta armatur

Med nyheten autokonfiguration kan sensorn själv registrera när en armatur byts ut. Den nya armaturen övertar automatiskt den föregående armaturens adress och inställningar. Därmed behövs ingen ytterligare konfiguration.

Hittills har det vid byte av en defekt armatur krävts att alla armaturer konfigureras på nytt. Detta är därför inte längre nödvändigt med nyheten autokonfiguration som gör att det går snabbt och enkelt att byta armatur. 


MULTIZON 
– en extra zon för optimal belysning

En annan nyhet är multizon som är ett helt nytt begrepp inom sensorbaserad ljusstyrning.

En multizon är en extra zon som består av armaturer som redan ingår i en eller flera av de vanliga dagsljuszonerna. På så sätt kan flera armaturer kopplas till en multizon till exempel en tavelbelysning istället för att tavelbelysningen installeras i en sekundärzon. Det ger lägre kostnader samtidigt som den installerade belysningen utnyttjas optimalt. 


SCENARIER
– snabb ljusinställning

En dämpbar ljusinstallation med fyra zoner ger många inställningsscenarier. Nu är det möjligt att fördefiniera olika ljusscenarier så att man med en enkel tryckning kan få önskad belysning.

Det är möjligt att konfigurera upp till fyra ljusscenarier. Det går att koppla upp till fyra zoner med individuell ljusstyrka i varje scenario. Varje ljusscenario konfigureras via fjärrkontrollen och kräver inte åtkomst till dator och programmering.

 

DAG/NATT-FUNKTION
– energibesparing

En nyhet är att sensorerna i 750-serien har en ingång för kontakt/kontakttimer för aktivering av DAG/NATT-funktionen. Detta används exempelvis i samband med installation av anpassad belysning i korridorer. Med DAG/NATT- funktionen kan belysningen på dagen regleras tillsammans med dagsljusinfallet och på natten tändas med full styrka. Tack vare denna möjlighet uppnås en optimal kombination av användarkomfort och energibesparing.

Se ny broschyr om den uppdaterade DALI-sensorn:

 

 

Starka SENSORER I ELEGANT DESIGN

Den nya standarden för närvarosensorer i  700- och 750-serien bygger täckningsmässigt på den välkända sensorn 41-300, som utan tvivel är marknadens mest sålda sensor genom tiderna.

 

Med 700- och 750-sensorerna får du hållbara sensorer i modern design till både infällnad och som utanpåliggande. Och som master/slav-utgåvor i ett antal varianter, som du kan använda i stort sett i alla rum och i alla applikationer.

SE SORTIMENTET